Disclaimer

De informatie op deze website is door Werner’s Caravans met de grootste zorg samengesteld. Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. Werner’s Caravans kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Ook voor eventuele fouten en onvolledigheden als gevolg van het niet goed functioneren van de website kan Werner’s Caravans niet instaan. Werner’s Caravans verstrekt op deze website alleen informatie over haar eigen producten en diensten en houdt zich het recht voor om daarin zonder mededeling vooraf wijzigingen aan te brengen. U kunt er van op aan dat Werner’s Carvans alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen. Werner’s Caravans kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.